a1.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่งานสถิติ ร่วมงานอบรมสัมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามการบริหาร

โดยมี ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เป็นประธานและกล่าวเปิดการเปิดอมรบโครงการฯ

และมีเจ้าหน้าที่สถิติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม โดยมีกำหนดอบรม ในวันที่ 13-20 มิถุนายน 2560 นี้

20170613 0903191

บัญชีทะเบียนแขวงทางหลวง คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558

Download 1

 

บัญชีทะเบียนหมวดทางหลวง 
Download 1