a3.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532
หน่วยงาน jpg pdf shp
สำนักงานทางหลวงที่ 16 OK OK OK
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 OK OK OK
แขวงทางหลวงตรัง OK OK OK
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) OK OK OK
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) OK OK OK
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) OK OK OK
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) OK OK OK