a2.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532
หน่วยงาน jpg pdf shp
สำนักงานทางหลวงที่ 2 OK OK OK
แขวงทางหลวงแพร่ OK OK OK
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 OK OK OK
แขวงทางหลวงพะเยา OK OK OK
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 OK OK OK
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 OK OK OK
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 OK OK OK
Update : 24/2/60      

ALL