a3.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

โครงการ “เข้า-ออกเมือง ไม่หลง” เป็นการประยุกต์แบบมาตรฐานป้ายแนะนำของกรมทางหลวงมาเป็นป้ายนำทางในเมือง สู่โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินที่อยู่นอกเมือง เพื่อให้ประชาชน (ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น) เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่หลงทาง หรือสับสนทางออกจากตัวเมือง

kuomuang