กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Slider

1. แบบฟอร์มรายงานลดและป้องกันอุบัติเหตุ ใน 47 เส้นทาง 108 แห่ง เทศกาลปีใหม่ 62

           1544599069793

 

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ ไฟล์ AI

     - ป้ายแนวตั้ง ชุดมาตการ/ชุดครอบครัว/ชุดมอเตอร์ไซค์
        1544598937279

     - ป้ายติดสะพานลอย

        1544597712623

     - ป้ายติดข้างรถตอนเดียว

        1544597855614

     - ป้ายติดข้างรถตอนครึ่ง

        1544597972661

 

 

3. แบบรายงานสภาพการจราจรบริเวณทางแยก
     หมายเหตุ :รายงานปริมาณการจราจรบริเวณทางแยก ในกรณีที่มีแถวคอยฝั่งใด ฝั่งหนึ่งมากกว่า 1 กิโลเมตร
                   ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62  ส่งที่ห้อง Line : รทร. 2

       1544597532821

 

4. InfoGraphic การเปิด-ปิด ช่องทางพิเศษ

        1544598150532

 

5. ป้ายชุดมาตรการ ขับช้า คาดเข็มขัด เปิดไฟหน้า ของกระทรวงคมนาคม

       1544598385432

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n