สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

สร.2 4014 22.09.2564
สร.2/4014 ลว.22 ก.ย. 2564
รายการเอกสารแนบ

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม  Download 1 
แนวทาง การจัดลำดับความสำคัญแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม Download 1
รายงานการสำรวจค่าความฝืดของสายทางในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 8 – 10 และ 13 - 15
ของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
Download 1

ป้ายรณรงค์การป้องกันแพร่ระบาดโควิด  (covid 19)

1646817332739

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1