สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

สร.2/3230 ลว.30 ก.ค. 2564 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดงานบำรุงปกติ ปี 2564
ข้อมูลรายละเอียดงานบำรุงปกติ Download 1

2. ปรับปรุงข้อมูลตาม Template ดังนี้
    2.1 แบบฟอร์มทรัพย์สินทางหลวง สร. (ท่อ รางระบายน้ำ และศาลาทางหลวง)
    2.2 แบบฟอร์มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือ ติดประกันผลงาน โดยกรอกข้อมูลระยะทางจริง/ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
    2.3 แบบฟอร์มแผนการเช่าเครื่องจักร
    2.4 แบบฟอร์มแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
3. กรณีที่แขวงทางหลวงมีรายละเอียดงานเพิ่มเติมจำเป็นต้องดำเนินการ ให้ระบุลงในแบบฟอร์ม งานเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดหลักฐานข้อมูลย้อนหลังการใช้งบประมาณ สำนักบริหารบำรุงทางจะทำการรวบรวมและพิจารณาตามความเหมาะสม

257285  

257286

ป้ายรณรงค์การป้องกันแพร่ระบาดโควิด  (covid 19)

1646817332739

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1