สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

ตามที่สำนักบริหารบำรุงทาง ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามเลขที่หนังสือ กอ 2/2444 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2” จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 และ

เลขที่หนังสือ กอ 2/2519 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง “ระบบคาดการณ์วงเงินงบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนงานฟื้นฟู และระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมากจากภัยพิบัติ” วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งทางศูนย์บริหารงานอุบัติภัย ได้นำเสนอ แนวทางการดำเนินงาน งานอุบัติภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน

701240

โดยมีรายละเอียดแนบ ดังนี้
1.แนวทางการดำเนินงานอับัติภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน Download 1
2.แบบฟอร์ม อุบัติเหตุใหญ่ Download 1
3.ตัวอย่าง BD-กรณีจ้างเหมา Download 1
4.ตัวอย่าง BD-กรณีดำเนินการเอง Download 1

 

ประมวลภาพบรรยาการการอบรม

 

ป้ายรณรงค์การป้องกันแพร่ระบาดโควิด  (covid 19)

1646817332739

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1