สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

ข้อมูลรายละเอียดงานบำรุงปกติ ปี 2564

หนังสือ ที่ สร.2/6057 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 Download 1

 สทล.  บัญชีผิวทาง บัญชีสะพาน  งานปีเดียว
(เฉพาะผิวทาง)
งานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
(เฉพาะงานทาง)
สทล.1 (เชียงใหม่) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.2 (แพร่) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.3 (สกลนคร) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.4 (ตาก) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.5 (พิษณุโลก) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.6 (เพชรบูรณ์) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.7 (ขอนแก่น) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.8 (มหาสารคาม) 698925 icon 92 inbox download 512
698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.9 (อุบลราชธานี) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.10 (นครราชสีมา) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.11 (ลพบุรี) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.12 (สุพรรณบุรี) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 X
สทล.13 (กรุงเทพ) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.14 (ชลบุรี) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.16 (นครศรีธรรมราช 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
 สทล.17 (กระบี่) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512
สทล.18 (สงขลา) 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512 698925 icon 92 inbox download 512


<> แบบฟอร์มทรัพย์สินทางหลวง Download 1

<> แบบฟอร์มความต้องการเช่าเครื่องจักร ปี 2564 Download 1

<> แบบฟอร์รายละเอียดประมาณการค่าจ้างชั่วคราว ปี 2564 Download 1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1