a1.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

ประกาศข่าว

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 นายวัชระ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร นำคณะข้าราชการ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวัชระ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร นำคณะข้าราชการ พนักงาน