a1.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวัชระ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร นำคณะข้าราชการ พนักงาน

ลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ศรีเลณวัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน