สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

 

No1 24 1

          เรียนเจ้าหน้าที่และผู้เข้าใช้งาน Roadnet ทุกท่าน ขณะนี้ได้ทำการนำเข้าข้อมูลและปรับปรุง ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) อาจส่งผลให้การค้นหาข้อมูลในระบบมีความล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

 1603160766747

 

 

ผู้อำนวยการกองบำรุง
     
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันดำรงตำแหน่ง
1
หลวงอนุสรยนตสิทธิ์
1 ธ.ค. 2491 - 31 ส.ค. 2496
2
นายถวัลย์   หงสกุล
1 ก.ย. 2496 - 24 มี.ค. 2501
3
นายพร ลิ้มเจริญ
25 มี.ค. 2501 - 1 มิ.ย. 2501
4
นายวินิต   แจ้งสนิท
2 มิ.ย. 2501 - 14 มิ.ย. 2502
5
นายจำรัส   สือศิริ
15 มิ.ย. 2502 - 30 เม.ย. 2505
6
นายเกษม สุวินทวงศ์
1 พ.ค. 2505 - 6 ม.ค. 2507
7
นายเครือ ลักษณะโกเศศ  
7 ม.ค. 2507 - 17 พ.ค. 2507
8
นายเฉลียว วัชรพุกก์
18 พ.ค. 2507 - 12 พ.ย. 2507
9
นายทอง พลับรู้การ
13 พ.ย. 2507 - 30 ก.ย. 2508
10
นายเครือ ลักษณะโกเศศ  
1 ต.ค. 2508 - 30 ก.ย. 2512
11
นายมนัส คอวนิช
1 ต.ค. 2512 - 1 เม.ย. 2517
12
นายวีรวิทย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2 เม.ย. 2517 - 31 มี.ค. 2519
13
นายบุญช่วย  สู่พานิช 
1 เม.ย.2519 - 19 มี.ค. 2522
14
นายประสิทธิ์   จันทรจำนง
20 มี.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2526
15
นายพอพิศ ทิพยมงคล
3 ต.ค. 2526 - 31 ม.ค. 2527
16
นายสมจิตต์   นิมิหุต
1 ก.พ. 2527 - 14 ต.ค. 2527
17
นายศรีพร คำหมาย
15 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2528
18
นายสุกรีย์ ธีระกุล
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
19
นายปริญญา  สตะบุตร
27 พ.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530
20
นายประสิทธิ์   อักษรวงศ์
1 ต.ค. 2530 - 27 เม.ย. 2532
21
นายประดิษฐ์ อาภรณ์
28 เม.ย. 2532 - 29 เม.ย. 2533
22
นายมหินทร ศาสตรี
30 เม.ย. 2533 - 6 เม.ย. 2534
23
นายชินชัย มหาเสน
17 เม.ย. 2534 - 7 ก.ค. 2538
24
นายวรศักดิ์  ตันติวนิ
18 ก.ค. 2538 - 15 ต.ค. 2538
25
นายจารึก  อนุพงษ์
16 ต.ค. 2538 - 4 พ.ย. 2539
26
นายนิกร บุญศรี
4 พ.ย.2539 - 6 พ.ย.2540
27
นายลักษณ์ ศศิปรียจันทร์
6 พ.ย.2540 - 1 ต.ค.2542
28
นายณรงค์ ไชยวงศ์
1 ต.ค. 2542 - 14 ธ.ค.2543
29
นายธรงค์  อุชชิน
14 ธ.ค. 2543 - 14 ต.ค. 2545

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1