สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

 

No1 24 1

          คู่มือการใช้ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 (EMS2) ดาวน์โหลด

 

 USERNAME และ PASSWORD สามารถใช้อันเดิม (ที่ท่านยังไม่มีการเปลี่ยน PASSWORD เอง ) หากเข้าไม่ได้ขอให้ สอบถาม

ทางไลน์ : @129filup

 

สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง อาคาร 4  อยู่ด้านหลังอาคารตำรวจทางหลวง 

เลขที่ 2/486  ถ.ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400  

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-354-6668-76   ต่อ

  • งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร 23521
  • งานบัญชี 23517
  • งานพัสดุและสัญญา 23515
  • กลุ่มบริหารการดำเนินงาน 23505
  • กลุ่มแผนงานฯ 23504
  • กลุ่มพัฒนาระบบฯ 23532
  • งานสถิติ 23525
  • ส่วนบริหารทรัพย์สิน 23542
  • ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย 23543

main

 

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1