a1.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักบริหารบำรุงทางจัดกิจกรรม รดน้ำ ขอพร สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ 2560
โดยได้รับเกียรติจากท่าน รทร.เป็นประธานในพิธี 

และเวลา 13.30 น. ร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ท่านอทล. ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ
เนื่องในวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ กรมทางหลวง ณ ห้อง เทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ
DSC26