สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

สำนักบริหารบำรุงทาง ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดำเนินการอบรม โครงการปรับปรุงและเพื่มประสิทธิภาพระบบสาระสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) เพิ่มประสิทธิภาพ ในส่วนการค้นหาข้อมูล การส่งออกรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 256120180502 091427

 

ป้ายรณรงค์การป้องกันแพร่ระบาดโควิด  (covid 19)

1646817332739

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1