18056537_1418210598200642_2574684171315704508_o.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ รดน้ำขอพร
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560
DSC 9188 resize

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักบริหารบำรุงทางจัดกิจกรรม รดน้ำ ขอพร สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ 2560
โดยได้รับเกียรติจากท่าน รทร.เป็นประธานในพิธี 

และเวลา 13.30 น. ร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ท่านอทล. ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ
เนื่องในวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ กรมทางหลวง ณ ห้อง เทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ
DSC26

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ ห้องบัญชาการ ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย
สำนักบริหารบำรุงทาง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 

01