ศูนย์ข้อมูล สภาพการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
กรมทางหลวง                 กระทรวงคมนาคม

แผนที่แนะนำเบื้องต้น กรุงเทพฯ สู่ภูมิภาค
ภาคเหนือ
    ภาคอีสาน      ภาคใต้
การรายงานสภาพจราจร Online
แบบ Real Time ทั่วไทย
     
CCTV สภาพจราจร
จุดให้บริการทั่วไทย
200 แห่ง


สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586
เข้าสู่เวปกรมทางหลวง

hit tracker