จุดให้บริการทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตลอดช่วงเทศกาล

- บริการการเครื่องดื่ม
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แผนที่/แผ่นพับ แนะนำเส้นทาง
- ตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น
- ชุดเคลื่อนที่เร็ว
- ฯลฯ